400 રૂપિયાનું નાનું એસી ખૂબ વેચાઈ રહ્યું છે! મિનિટોમાં રૂમને કરશે ઠંડુ

portable ac mini: રાજ્યમાં આમ ગણીએ તો ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, મોટાભાગના લોકો ગરમી સહન કરી શકતા નથી અને તેમને લાગે છે કે ઉનાળા માટે એસી ખરીદવા માટે તેમણે વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે, પરંતુ હવે તમારે વધુ પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી, કારણ કે માર્કેટમાં 400નું નાનું એસી આવ્યું છે. હાલમાં બજારમાં તેની ખૂબ જ … Read more