શું તમે પણ પીવો છો ભેળસેળવાળી ચા? અસલી-નકલી ચાની આ રીતે કરો ઓળખ

ચાની પત્તીમાં ભેળસેળઃ લોકોનું માનવુ છે કે, ચા માથામાં થતા દુઃખાવાનો અક્સીર ઈલાજ છે અને ઘણાં લોકો નિયમિત રૂપે ચ્હાનું સેવન કરે છે. પરંતુ સવાલ એ થાય કે, ચામાં ભેળસેળ હોય તો તેનો ઈલાજ કેવી રીતે થાય? આ દરમિયાન FSSIએ એક એવી ટ્રીકનો ખુલાસો કર્યો છે જેની મદદથી તમે જાણી શકો છો કે ચા અસલી … Read more

રસ્તા પરથી ખરીદીને પાણીની બોટલ પીઓ છો તો થઈ જાઓ સાવધાન

Bottle Water News: સાચવજો એક સૌથી મોટો રિપોર્ટ બહાર આવ્યો છે. આ તમામ માટે છે. ભારતમાં મોટાભાગના લોકો બોટલના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે પણ આપણે ક્યાંક બહાર જઈએ છીએ અથવા પ્રવાસ પર હોઈએ છીએ અને આપણને તરસ લાગે છે ત્યારે આપણે કંઈપણ વિચાર્યા વિના સૌથી પહેલાં પાણીની બોટલ ખરીદી લઈએ છીએ. રસ્તાની બાજુની દુકાનોમાં … Read more

Rice Flour Face Packs Get Spotless Skin

Rice Flour Face Packs: Everyone aspires to own flawless and glowing skin. In such a situation, if you want to maintain your skin, you resort to many expensive beauty products, parlors, or treatments. But despite being expensive, these treatments contain chemicals, due to which you may not get the desired results. Rice Flour Face Packs … Read more

Ayurvedic Herbs and Remedies For Health Care 2023

Ayurvedic Herbs and Remedies: Ayurveda is a traditional system of medicine that originated in India and is based on the belief that health and wellness depend on a delicate balance between the body, mind, and spirit. Ayurveda uses a variety of natural remedies, including herbs, to help restore balance and promote good health. Some common … Read more

Spring diet

Spring diet and Behaviour Skip a meal or two. Science says intermittent fasting, as in eating 500 calories one or two days a week or going 12 to 18 hours in a day without food, Spring diet and Behaviour Can help you lose weight and decrease your risk for disease. Heck, skipping meals can even … Read more

World Doctor’s day

World Doctor’s day, Violence against doctors Doctors Day is celebrated to recognise the contribution of doctors to individual life and communities. The date may vary from nation to nation. In our country it is celebrated on July 1 which is birth and Death Anniversary of the most famous physician of India Dr BC Roy. The … Read more

International Yoga Day

International Yoga Day International Yoga Day Live Updates: June 21 marks the fifth International Yoga Day. Prime Minister Narendra Modi will ring in the fifth International Yoga Day through a mega celebration in Ranchi. Meanwhile, Union ministers Amit Shah, Rajnath Singh and others will participate in events across the country to celebrate the event. Several … Read more

International Yoga Day 2019

International Yoga Day 2019: All you need to know about preparations ahead of the annual event Yoga is a form of exercise that originated in ancient India and is practised widely across the world today. Yoga not only enhances your physical strength but also contributes largely towards your mental health and spiritual growth.New Delhi: Jharkhand capital … Read more